• Deklaracja dostępności

    Gmina Miejska Kraków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp137krakow.edupage.org.

    Szkoła Podstawowa nr 137 w Krakowie:

    Telefon: +48 660 637 645
    E-mail: sp137krakow@poczta.onet.pl
    Adres korespondencyjny: ul. Wrobela 79, 30-798 Kraków

    zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.sp137krakow.edupage.org zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Data publikacji strony internetowej: 2019-11-03.

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-19.

    Strona internetowa www.sp137krakow.edupage.orgl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

    • zamieszczone na stronie publikacje w formie filmów nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu,
    • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego;
    • strona nie posiada informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu na temat usługi wideo tłumacza języka migowego,

    Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

    • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
    • wersja tekstowa strony, bez grafiki,
    • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-21.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

    Katarzyna Wróbel - koordynator do spraw dostępności:

    Adres mailowy: sp137krakow@poczta.onet.pl
    Telefon: 12 653 22 91
    Telefon komórkowy: 660 637 645 (SMS).

    Uwaga! Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

    Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

    Dostępność architektoniczna

    Siedziba Szkoły Podstawowej nr 137 w Krakowie:

    • przy ul. Wrobela 79

    spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

    W zakresie dostępności architektonicznej:

    1. przestrzeń komunikacyjna budynku na parterze wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – brak windy),
    2. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny lub głosowy - woźna,
    3. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego - instrukcja u Pani woźnej.
  • Procedura obsługi mieszkańców ze specjalnymi potrzebami 

  • Plan działania SP 137 na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

  • Formularze

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina z oddziałami przedszkolnymi
   • sp137@mjo.krakow.pl
   • sp137@mjo.krakow.pl
   • sp137@mjo.krakow.pl
   • (+48) 12-653-22-91/ 660-637-645
   • ul. Feliksa Wrobela 79 30-798 Kraków 30-798 Kraków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych