Ku pamięci Zofii Kossak-Szczuckiej

    • OGÓLNOPOLSKI KONKURS

    • "KU PAMIĘCI ZOFII KOSSAK SZCZUCKIEJ"

      WAŻNE TERMINY 

     Lp.

     Zadanie

     Termin

     1.

     Realizacja projektu opartego o zbiór scenariuszy skierowanych do  poszczególnych grup wiekowych.

     od 2 stycznia 2023 r. do 21 kwietnia 2023 r.

     2.

     Przygotowanie i przesłanie prac.

     do 19 maja 2023 r.

     3.

     Ocena prac.

     od 22 maja 2023 r. do 24 maja 2023r.

     4.

     Ogłoszenie wyników.

      25 maja 2023 r.

     5.

     Gala wręczenia nagród.

     3 czerwca 2023 r. g. 10:00

      

   • Szanowni Państwo,

    Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina zaprasza dzieci w wieku od 3 do 14 lat do udziału w Ogólnopolskim Konkursie upamiętniającym życie, twórczość i działalności Zofii Kossak-Szczuckiej.

                Celem Ogólnopolskiego Konkursu „Ku pamięci Zofii Kossak-Szczuckiej” jest kształtowanie świadomości patriotycznej, rozbudzanie poczucia szacunku oraz miłości do Ojczyzny, rozwijanie postaw prospołecznych i dobra wspólnego, rozwijanie zainteresowań dotyczących życia i twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej oraz wdrażanie wartości takich jak sprawiedliwość, dobro, prawda, uczciwość, odwaga i  przyjaźń na podstawie życia i twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej.

                Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Dyrektor Oddziału IPN w  Krakowie dr hab. Filip Musiał, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Dariusz Skórczewski prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Przewodniczący Rady Dzielnicy XIII Szymon Toboła, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Jerzy Woźniakiewicz, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie Anna Piotrowska, Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch, Wójt Gminy Żyrzyn Andrzej Bujak, Dyrektor Muzeum Zofii  Kossak-Szatkowskiej Diana Pieczonka-Giec oraz TVP3 Kraków.

                Konkurs poprzedzony jest zrealizowaniem projektu „Ku pamięci Zofii Kossak-Szczuckiej” opracowanego przez zespół nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina w Krakowie czyli przeprowadzenie działań opracowanych w formie scenariuszy zajęć wprowadzających dziecko w wieku przedszkolnym i szkolnym w tematykę życia, twórczości i działalności patriotki Zofii Kossak-Szczuckiej.

                Zrealizowanie projektu kończy się ewaluacją przeprowadzoną w formie konkursu skierowanego do trzech grup wiekowych.

     

                Zadaniem pierwszej grupy wiekowej – dzieci w wieku przedszkolnym,

    jest wykonanie pracy plastycznej związanej z życiem, twórczością lub działalnością Zofii Kossak-Szczuckiej.

     

                Zadaniem drugiej grupy wiekowej – uczniowie klas 1-3,

    jest napisanie i ozdobienie kartki z pamiętnika dotyczącej spotkania z życiem, twórczością lub działalnością Zofii Kossak-Szczuckiej.

     

                Zadaniem trzeciej grupy wiekowej – uczniowie klas 4-8,

    jest napisanie wiersza dotyczącego życia, twórczości lub działalności Zofii Kossak Szczuckiej.

                                                                            

  • DOKUMENTY

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina z oddziałami przedszkolnymi
   • sp137@mjo.krakow.pl
   • (+48) 12-653-22-91 660-637-645
   • ul. Feliksa Wrobela 79 30-798 Kraków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych