Ku pamięci Zofii Kossak-Szczuckiej - konkurs

    • OGÓLNOPOLSKI  KONKURS 2023-2024

    • "KU PAMIĘCI ZOFII KOSSAK SZCZUCKIEJ"

      WAŻNE TERMINY 

     Lp.

     Zadanie

     Termin

     1.

     Realizacja projektu opartego o zbiór scenariuszy skierowanych do  poszczególnych grup wiekowych.

     od 2 stycznia 2024 r. do 19 kwietnia 2024 r.

     2.

     Przygotowanie i przesłanie prac.

     do 17 maja 2024 r.

     3.

     Ocena prac.

     od 20 maja 2024 r. do 24 maja 2024r.

     4.

     Ogłoszenie wyników.

      27 maja 2024 r.

     5.

     Gala wręczenia nagród.

     7 czerwca 2024 r. g. 17:00

      

   • Szanowni Państwo,

    Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina zaprasza dzieci w wieku od 3 do 14 lat do udziału w Ogólnopolskim Konkursie upamiętniającym życie, twórczość i działalności Zofii Kossak-Szczuckiej.

                Celem Ogólnopolskiego Konkursu „Ku pamięci Zofii Kossak-Szczuckiej” jest kształtowanie świadomości patriotycznej, rozbudzanie poczucia szacunku oraz miłości do Ojczyzny, rozwijanie postaw prospołecznych i dobra wspólnego, rozwijanie zainteresowań dotyczących życia i twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej oraz wdrażanie wartości takich jak sprawiedliwość, dobro, prawda, uczciwość, odwaga i  przyjaźń na podstawie życia i twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej.

                           Konkurs poprzedzony jest zrealizowaniem projektu „Ku pamięci Zofii Kossak-Szczuckiej” opracowanego przez zespół nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina w Krakowie czyli przeprowadzenie działań opracowanych w formie scenariuszy zajęć wprowadzających dziecko w wieku przedszkolnym i szkolnym w tematykę życia, twórczości i działalności patriotki Zofii Kossak-Szczuckiej.

                Zrealizowanie projektu kończy się ewaluacją przeprowadzoną w formie konkursu skierowanego do trzech grup wiekowych.

     

                Zadaniem pierwszej grupy wiekowej – dzieci w wieku 3-6 lat,

    jest wykonanie pracy plastycznej związanej z życiem, twórczością lub działalnością Zofii Kossak-Szczuckiej.

     

                Zadaniem drugiej grupy wiekowej – uczniowie w wieku 7-10 lat,

    jest napisanie i ozdobienie kartki z pamiętnika dotyczącej spotkania z życiem, twórczością lub działalnością Zofii Kossak-Szczuckiej.

     

                Zadaniem trzeciej grupy wiekowej – uczniowie 11-14,

    jest napisanie wiersza dotyczącego życia, twórczości lub działalności Zofii Kossak Szczuckiej.

                                                                            

  • DOKUMENTY

    • MIĘDZYNARODOWY  KONKURS 2024-2025 PROPOZYCJA 

    • "KU PAMIĘCI ZOFII KOSSAK SZCZUCKIEJ"

      WAŻNE TERMINY 

     Lp.

     Zadanie

     Termin

     1.

     Realizacja projektu opartego o zbiór scenariuszy skierowanych do  poszczególnych grup wiekowych.

     od 2 stycznia 2025 r. do 18 kwietnia 2025 r.

     2.

     Przygotowanie i przesłanie prac.

     do 16 maja 2025 r.

     3.

     Ocena prac.

     od 19 maja 2025 r. do 23 maja 2025 r.

     4.

     Ogłoszenie wyników.

      26 maja 2025 r.

     5.

     Gala wręczenia nagród.

     6 czerwca 2025 r. g. 17:00

  • Szanowni Państwo,

   Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina zaprasza uczniów w wieku od 12 do 15 lat do udziału w Międzynarodowym Konkursie upamiętniającym życie, twórczość i działalności Zofii Kossak-Szczuckiej.

               Celem Międzynarodowego Konkursu „Ku pamięci Zofii Kossak-Szczuckiej” jest kształtowanie świadomości patriotycznej, rozbudzanie poczucia szacunku oraz miłości do Ojczyzny, rozwijanie postaw prospołecznych i dobra wspólnego, rozwijanie zainteresowań dotyczących życia i twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej oraz wdrażanie wartości takich jak sprawiedliwość, dobro, prawda, uczciwość, odwaga i  przyjaźń na podstawie życia i twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej.

                          Konkurs poprzedzony jest zrealizowaniem projektu „Ku pamięci Zofii Kossak-Szczuckiej” opracowanego przez zespół nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina w Krakowie czyli przeprowadzenie działań opracowanych w formie scenariuszy zajęć wprowadzających ucznia w tematykę życia, twórczości i działalności patriotki Zofii Kossak-Szczuckiej.

               Zrealizowanie projektu kończy się ewaluacją przeprowadzoną w formie konkursu skierowanego do  grup wiekowej 12-15 lat.

                         Zadaniem  grupy wiekowej – uczniowie 12-15 jest napisanie wiersza dotyczącego życia, twórczości lub działalności Zofii Kossak Szczuckiej.

  • DOKUMENTY

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina z oddziałami przedszkolnymi
   • (+48) 12-653-22-91 660-637-645
   • ul. Feliksa Wrobela 79 30-798 Kraków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych