• LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH i LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH

   została wywieszona w Szkole

   POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA do przedszkola (dok. WORD poniżej)

   podpisane przez obojga Rodziców

   należy dostarczyć od 25 kwietnia do 4 maja 2022 roku do Sekretariatu Szkoły

    

   POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA do przedszkola RODZIC może taże wykonać samodzielnie poprzez system rekrutacyjny FORMIKO.

  • Wyniki rekrutacji

   • Rekrutacja 2022/2023

   • Przedszkole 

    od 18 do 26 lutego 2022 roku bardzo prosimy o złożenie woli dotyczącej kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców/prawnych opiekunów.

     
     

    1 marca 2022 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkola - system FORMIKO 

     

    Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023

    od 18.02 (godz. 8:00) do 26.02 (do godz. 16:00 - zamknięcie etapu)

    Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców oraz wprowadzanie ich przez przedszkola/szkoły

    01.03-31.03

    Przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora; elektroniczny serwis rekrutacyjny działa od 01.03 (godz. 8:00) do 31.03 (godz. 16:00)

    1.04 do godz. 16:00

    Zakończenie wprowadzania wniosków przez przedszkola/szkoły

    1.03-1.04

    Weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

    od 02.04 (godz. 9:00) do 20.04 (do godz. 16:00 - zamknięcie etapu)

    Edycja (w wyniku weryfikacji) wniosków przez przedszkola/szkoły

    21.04 godz. 10:00 - uruchomienie etapu

    21.04 do godz. 15:30 – zamknięcie etapu

    Wydział Edukacji - Symulacje, decyzje o uruchomieniu oddziałów przedszkolnych w szkołach

    23.04 godz. 8:00 - możliwość drukowania list; godz. 9:00 - wywieszenie list; do godz. 16:00 zamknięcie etapu

    Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

    od 26.04 (godz. 10:00) do 07.05 (do godz. 16:00 - zamknięcie etapu)

    Potwierdzenie woli przyjęcia

    10.05 godz. 11:00 - możliwość drukowania list; godz. 12:00 - wywieszenie list; do godz. 16:00 zamknięcie etapu

    Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

    Rekrutacja uzupełniająca

    24.05-01.06

    Rekrutacja uzupełniająca - składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 2 czerwca 2021 r. przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia); składanie wniosków poza elektronicznym systemem rekrutacji osobno do każdego przedszkola/ szkoły podstawowej (brak możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny)

    24.05-02.06

    Rekrutacja uzupełniająca - weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

    18.06 godz. 9:00

    Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

    21.06-25.06

    Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli przyjęcia w godzinach ustalonych przez dyrektora

    28.06 godz. 9:00

    Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina z oddziałami przedszkolnymi
   • sp137@mjo.krakow.pl
   • sp137@mjo.krakow.pl
   • sp137@mjo.krakow.pl
   • (+48) 12-653-22-91/ 660-637-645
   • ul. Feliksa Wrobela 79 30-798 Kraków 30-798 Kraków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych