• Szanowni Państwo,

   aby zapisać dziecko do świetlicy, należy pobrać kartę zapisu i złożyć ją w sekretariacie szkoły.

    • Świetlica szkolna czynna jest 

     od poniedziałku do piątku

     w godzinach  od 7.00 do 17.00

      

     W naszej świetlicy nie ma miejsca na nudę!

      

     Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w zajęciach organizowanych przez wychowawcę świetlicy. Panuje miła, radosna atmosfera. Oferujemy zróżnicowany program zajęć dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci. Każdy uczeń znajdzie coś dla siebie, ponieważ organizujemy  zajęcia z myślą o zainteresowaniach dzieci.

    • Dzieci biorą udział w:

     • zabawach ruchowych, sportowych na sali gimnastycznej, boisku szkolnych w sezonie letnim, jak i zarówno w zimowym;
     • zajęciach dydaktycznych;
     • odrabianiu lekcji;
     • zajęciach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
     • zajęciach rozwijających zmysł smaku, wzroku, słuchu i dotyku;
     • grach edukacyjnych;                 
     • zabawach integracyjnych;
     • zajęciach plastycznych;
     • zajęciach kulinarnych 
     • zajęciach rękodzielniczych 
     • i wielu innych 
  •  

   ZADANIA ŚWIETLICY

   • Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

   • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

   • Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia.

   • Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

   • Integrowanie uczniów, budowanie pozytywnych relacji w świetlicy.

   • Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

   • Kształtowanie właściwej postawy patriotycznej, społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego.

   • Kształtowanie postawy szacunku i tolerancji.

   • Uwrażliwianie na krzywdę osób słabszych i zwierząt.

   • Kształtowanie właściwej postawy wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

   • Kształtowanie prozdrowotnych postaw.

   • Wypracowanie nawyków dbania o środowisko naturalne.

   • Rozwijanie wolontariatu.

   • Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

   • Wypracowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z internetu.

   • Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina z oddziałami przedszkolnymi
   • sp137@mjo.krakow.pl
   • sp137@mjo.krakow.pl
   • sp137@mjo.krakow.pl
   • (+48) 12-653-22-91/ 660-637-645
   • ul. Feliksa Wrobela 79 30-798 Kraków 30-798 Kraków Poland
   • mgr Anna Hesse-Gawęda godziny przyjęć: środa 12.00 - 15.00 piątek 8.00 - 12.00 oraz w każdym innym dniu po wcześniejszym uzgodnieniu
   • mgr Wioletta Burdek godziny przyjęć: wtorek 13.00 - 14.00 oraz w każdym innym dniu po wcześniejszym uzgodnieniu
   • mgr Katarzyna Wróbel godziny przyjęć: poniedziałek 7.00 - 15.00 wtorek 7.00 - 15.00 środa 7.00 - 15.00 czwartek bez stron piątek 7.00 - 15.00
 • Galeria zdjęć

   brak danych