• REKRUTACJA 2021/2022

   • Klasy ponadpodstawowe 

    Zasady obliczania punktów wspólne dla absolwentów klas ósmych:

    Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów to 100.

    • Cztery oceny ze świadectwaz przedmiotów wskazanych przez szkołę ponadpodstawową, z przeliczeniem na punkty:

    celujący: 18 pkt.

    bardzo dobry: 17 pkt

    dobry: 14 pkt.

    dostateczny: 8 pkt

    dopuszczający: 2 pkt

    • Świadectwo z wyróżnieniem (z tzw. paskiem): 7 pkt
    • Konkursy, olimpiady, zawody sportowe, artystyczne wymienione na stronie www.kuratorium.krakow.pl , według wskazanego tam przelicznika
    • Działalność na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat: 3pkt

    Wynik egzaminów dla klas ósmych przedstawiony w procentach mnoży się przez

    0,35 z języka polskiego i matematyki oraz przez 0,3 z języka obcego.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina z oddziałami przedszkolnymi
   • sp137krakow@poczta.onet.pl
   • sp137krakow@poczta.onet.pl
   • sp137krakow@poczta.onet.pl
   • (+48) 12-653-22-91/ 660-637-645
   • ul. Feliksa Wrobela 79 30-798 Kraków
   • mgr Anna Hesse-Gawęda godziny przyjęć: środa 12.00 - 15.00 piątek 8.00 - 12.00 oraz w każdym innym dniu po wcześniejszym uzgodnieniu
   • mgr Wioletta Burdek godziny przyjęć: wtorek 13.00 - 14.00 oraz w każdym innym dniu po wcześniejszym uzgodnieniu
   • mgr Katarzyna Wróbel godziny przyjęć: poniedziałek 7.00 - 15.00 wtorek 7.00 - 15.00 środa 7.00 - 15.00 czwartek bez stron piątek 7.00 - 15.00
 • Galeria zdjęć

   brak danych